سرور دانشگاه

تعداد بازدید:۴۷۶

نام : معصومه

نام خانوادگی : رمضان زاده

سمت : سرور دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

شماره تماس : 04431959900 داخلی 149

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۹