سایت کامپیوتر

تعداد بازدید:۴۸۳
سایت کامپیوتر

نام : علی

نام خانوادگی :محمدنژاد

سمت : سایت کامپیوتر

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

شماره تماس : 04431959900 داخلی 173

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۹