رئیس دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۰۳۷
رئیس دفتر ریاست

نام : حسین

نام خانوادگی : تقی پور

سمت : مسئول دفتر ریاست

شماره تماس : 04431959900 داخلی 151

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۳۹۹