روابط عمومی

روابط عمومی

نام: محمد 

نامخانوادگی : علی اصغرپور

سمت : مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی : لیسانس 

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۴