انتظامات( صمد باقرزاده)

انتظامات( صمد باقرزاده)

نام : صمد

نام خانوادگی : باقرزاده

سمت : انتظامات

شماره تلفن : 04431959900 داخلی 139

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۷۲