انتظامات( صمد باقرزاده)

تعداد بازدید:۵۵۷
انتظامات( صمد باقرزاده)

نام : صمد

نام خانوادگی : باقرزاده

سمت : انتظامات

شماره تلفن : 04431959900 داخلی 139

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۹