رئیس واحد

رئیس واحد

نام: سعید 

نام خانوادگی : مـــرادی

سمت : رئیس واحد 

مدرک : دکترای کامپیوتر

تلفن تماس : 04431959900 داخلی 207

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۹۱