مدیر مالی

تعداد بازدید:۲۸۱۵

 

نام : پریسا 

نام خانوادگی : همت زادگان

سمت : مدیر مالی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

شماره تماس : 04431959900 داخلی 136

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸