متصدی تدارکات

تعداد بازدید:۱۹۲۹
متصدی تدارکات

نام: جواد

نام خانوادگی : حسینی 

سمت : متصدی تدارکات

مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

شماره تماس : 04431959900 داخلی 118  - 09147994214

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۹