دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۹۳۳
دبیرخانه

نام : محمد 

نام خانوادگی : علی اقدمی 

سمت : متصدی دبیرخانه

مدرک تحصیلی : لیسانس 

تلفن تماس : 04431959900  داخلی 103

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۹