کازگزینی کارکنان

تعداد بازدید:۱۲۴۷

نام : اکرم

نام خانوادگی : انوری

سمت : کارگزینی کارکنان 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

شماره تماس : 04431959900 داخلی 153

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۸