مدیر فرهنگی

تعداد بازدید:۱۶۲۲

نام : شهین 

نام خانوادگی : فتح الهی

سمت : مدیر فرهنگی 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن تماس : 04431959900 داخلی 142

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸