باشگاه پژوهشگران جوان

تعداد بازدید:۲۰۳۱

نام : رامیـن

نام خانوادگی : نجفـــی باغچه‌جوقی

سمت : مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مدرک و رشته تحصیلی : دکترای ریاضی کاربردی

تلفن تماس : ۰۴۴۳۱۹۵۹۹۰۰ - داخلی 125

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸