امور کلاسها

نام : جواد 

نام خانوادگی : محمود زاده

سمت : مسئول هماهنگی کلاسها

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

تلفن تماس : 04431959900  داخلی 140

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۰۴