امور کلاسها

تعداد بازدید:۲۵۲۰

نام : محمد

نام خانوادگی : علی اصغرپور

سمت : مسئول هماهنگی کلاسها

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن تماس : 04431959900  داخلی 140

آخرین ویرایش۰۱ فروردین ۱۳۹۹