مدیر امور آموزشی

تعداد بازدید:۳۵۴۰

نام : فاطمه 

نام خانوادگی : اسماعیلی

سمت : رئیس اداره آموزش

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زبان انگلیسی

شماره تماس : 04431959900 داخلی 134

آخرین ویرایش۰۱ فروردین ۱۳۹۹