رئیس اداره پژوهش

تعداد بازدید:۲۷۰۹

نام : حسین

نام خانوادگی: شیــردل

سمت : رئیس اداره پژوهش

مدرک تحصیلی : دکترای شیمی

شماره تماس : 04431959900 داخلی 144

آخرین ویرایش۰۱ فروردین ۱۳۹۹