مدیر امور اداری

تعداد بازدید:۲۴۸۹
مدیر امور اداری

نام : کامبیز 

نام خانوادگی : جهانگیری

سمت : مدیر اداری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای 

رشته تحصیلی : کامپیوتر

تلفن تماس : 31959900- 044 داخلی 106

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۹