گزینش

تعداد بازدید:۲۷۳۵
گزینش

نام : اصغر 

نام خانوادگی : تاروردیزاده

سمت :  گزینش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : 04431959900 داخلی 156

آخرین ویرایش۰۴ فروردین ۱۳۹۹