معاون اداری و مالی

نام : وحید 

نام خانوادگی : حسن‌زاده

سمت : معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد

تلفن : 31959900 - 044  داخلی 107

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۱۴