معاون اداری و مالی

تعداد بازدید:۳۰۴۸
معاون اداری و مالی

نام : دکتر سیامک 

نام خانوادگی : کاظم زاده

سمت : معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی (مدیریت و سازمان)   

تلفن : 31959900 - 044  داخلی 107

 تحصیلات:

- دوره لیسانس؛ رشته تحصیلی: مدیریت دولتی            دانشگاه محل تحصیل:  پیام نور مرکز ماکو                             

- دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلی: مدیریت دولتی (مالی)       دانشگاه محل تحصیل:  آزاد اسلامی واحد نراق                       

- دوره دکتری (‍Ph.D. )؛ رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی (مدیریت و سازمان)    دانشگاه محل تحصیل: آتاتورک ترکیه

4- سابقه تدریس:

تدریس دروس تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (از سال 82)

دانشگاه پیام نور مرکز ماکو (از سال 79 تا سال 97)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالدران (از سال 86 تا 97)

تدریس در کارگاههای آموزشی و دوره های مختلف مدیریتی در سازمانهای مختلف

5- فعالیتهای پژوهشی:

الف) مقالات:

1.کارفور در جستجوی مکانهای مناسب برای خرده فروشی، مجله توسعه مهندسی بازار،1391

2. اندازه گیری فقر و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در استان آذربایجان غربی،  همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد خمینی شهر،1390

3. طراحی مدلی از سیستم مدیریت دانش در بانکداری (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)، کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،  قم، 1392

4. مدل پیشنهادی برای محاسبات ابری همراه، کنفرانس ملی توسعه کاربرد های صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات، تبریز، 1392

5. نقش مدیریت دانش در فناوری,enterprıse 2  همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، پیام نور خوانسار،1392

6. بررسی رشد اقتصادی و شهری در مناطق آزاد تجاری با ارجحیت سیاسی، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها،  ماکو،1392

7.کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد ماکو، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

8. بررسی و پیش بینی موانع رشد سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو بعنوان یک سازمان یادگیرنده با بکارگیری مدل دیمتل، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

9. نقش و جایگاه منطقه آزاد ماکو بر اشتغال زایی منطقه، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

10. بررسی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت (آ.غ)، فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی1387

11. ارایه یک مدل مفهومی برای کارآمدی مدیریت دانش مشتری در یک سازمان، کنفرانس بین المللی علوم رفتاری کیش،1392

12. تبیین رابطه خرید مبنی بر انگیزش درونی با ارزشهای فرهنگی، کنفرانس بین المللی علوم رفتاری کیش،1392

13. رایانش ابری همراه: نکات و چالش ها کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی واقتصادی، 2014

14. تاثیر توسعه اقتصادی بر موفقیت ورزشی بین المللی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش،اهواز، 1393

15. تاثیر تحولات نظام ارزی بر درجه باز بودن تجارت در ایران، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران،1393

16. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اداره گمرک بازرگان، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، آذر 96، تبریز

17. بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر فساد وکجروی های اداری (مورد بررسی اداره گمرگ بازرگان)، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، آذر 96، تبریز

18. بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان وسلامت سازمانی در اداره گمرک بازرگان، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی، دی 96، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

19. بررسی تأثیر سرمایه گذاری سبز بر قیمت های رقابتی در منطقه آزاد ماکو، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در مدیریت و رفتار، تهران 2018

20. نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد ماکو)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهرماه 97، قزوین

21. بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر عملکرد سازمانی و ارتقاء شایستگی کارکنان اداره کل گمرک بازرگان  اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

22. بررسی تاثیر رهبری معنوی بر هویت سازمانی و جو سازمانی اداره کل گمرک بازرگان، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران  

23. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر بهره وری سازمانی در اداره کل گمرک بازرگان، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

24. نقش صنعت گردشگری و جذب توریسم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان چالدران، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

25.Presenting a combinative model based on learning classifier systems,rough set theory and ga for predicting the value of. Internatinal conference on management, economics and humanities, Istanbul-Turkey 2015

26.Offering a conceptual model for the effectiveness of customers knowledge management in an organization. Reef resources assessment and management technical paper, 2014

27.Model design of knowledge management system in banking(case study: refah bank of iran). Reef resources assessment and management technical paper, 2013

28.Explaining the relationship between intrinsically motivated shopping and cultured values. Reef resources assessment and management technical paper, 2014

ب) طرحهای پژوهشی دانشگاهی:

1. بررسی تاثیر اعتبارات عمرانی بر روی پتانسیل بخش صنعت (آ.غ) که در سال 1387 خاتمه یافته است.

2. اندازه گیری فقر و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن که در سال 1390 خاتمه یافته است.

ج) سابقه داوری مقالات  ISI:

1. Application of the analytic hierarchy process (AHP) for locating fire stations: case study Maku city. World journal of engineering and physical sciences, Date expected from reviewer: 2014

6- سوابق اجرائی :

معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو  از سال 84 تا سال 88  و  از سال 94 تا سال 95.

مدیریت گروه رشته های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سالهای مختلف قبل و مجددا" از سال 97 تا بحال.

عضویت در شوراهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (کمیسیون معاملات، آموزشی، اداری و مالی) در سالهای قبل و شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (تا بحال).

عضو بسیج اساتید دانشگاهی

7- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: (از سال 96 تا بحال)

بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر فساد وکجروی های اداری (مورد بررسی اداره گمرگ بازرگان)

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اداره گمرک بازرگان

بررسی تأثیر سرمایه گذاری سبز بر قیمت های رقابتی در منطقه آزاد ماکو

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمان با عملکرد سازمان (مورد بررسی سازمان منطقه آزاد ماکو)

بررسی ابعاد موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بانکداری الکترونیک (شعب بانکهای تجارت منطقه آزاد ماکو)

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی(سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو)

بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر بهره وری سازمانی( بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی)

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان وسلامت سازمانی در اداره گمرک بازرگان

بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری نوآوری سازمانی(دانشگاه های آزاد اسلامی استان آ.غربی)

نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد ماکو)

بررسی تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد شرکت های فعال در شهرک صنعتی منطقه آزاد ماکو

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر بهره وری سازمانی در اداره گمرک بازرگان

شناسایی و اولویت بندی زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو با بکارگیری رویکرد تحلیل عاملی

ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مطالعه ای در  بانک های ملت شمال استان آ. غربی)

تبیین رابطه بین توسعه کارآفرینی شرکتی وابعاد فرهنگ سازمانی جاری در سطوح بنگاه و صنعت

بررسی رابطه کیفیت ارائه خدمات با سازمان شهروند گرا در بیمارستانهای شهرستان های منطقه آزاد ماکو

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی گری رضایت شغلی در اداره کل گمرک بازرگان

بررسی نقش فناوری اطلاعات در عملکرد مدیریت کیفیت جامع و افزایش بهره وری کارکنان سازمان تامین اجتماعی ارومیه

مدلسازی ساختاری در تبیین ارتباط سلامت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان منطقه آزاد ماکو

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری نشاط کاری (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو)

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 تحصیلات:

- دوره لیسانس؛ رشته تحصیلی: مدیریت دولتی            دانشگاه محل تحصیل:  پیام نور مرکز ماکو                             

- دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلی: مدیریت دولتی (مالی)       دانشگاه محل تحصیل:  آزاد اسلامی واحد نراق                       

- دوره دکتری (‍Ph.D. )؛ رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی (مدیریت و سازمان)    دانشگاه محل تحصیل: آتاتورک ترکیه

سابقه تدریس:

تدریس دروس تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (از سال 82)

دانشگاه پیام نور مرکز ماکو (از سال 79 تا سال 97)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالدران (از سال 86 تا 97)

تدریس در کارگاههای آموزشی و دوره های مختلف مدیریتی در سازمانهای مختلف

 فعالیتهای پژوهشی:

الف) مقالات:

1.کارفور در جستجوی مکانهای مناسب برای خرده فروشی، مجله توسعه مهندسی بازار،1391

2. اندازه گیری فقر و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در استان آذربایجان غربی،  همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد خمینی شهر،1390

3. طراحی مدلی از سیستم مدیریت دانش در بانکداری (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)، کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،  قم، 1392

4. مدل پیشنهادی برای محاسبات ابری همراه، کنفرانس ملی توسعه کاربرد های صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات، تبریز، 1392

5. نقش مدیریت دانش در فناوری,enterprıse 2  همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، پیام نور خوانسار،1392

6. بررسی رشد اقتصادی و شهری در مناطق آزاد تجاری با ارجحیت سیاسی، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها،  ماکو،1392

7.کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد ماکو، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

8. بررسی و پیش بینی موانع رشد سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو بعنوان یک سازمان یادگیرنده با بکارگیری مدل دیمتل، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

9. نقش و جایگاه منطقه آزاد ماکو بر اشتغال زایی منطقه، همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها، ماکو،1392

10. بررسی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت (آ.غ)، فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی1387

11. ارایه یک مدل مفهومی برای کارآمدی مدیریت دانش مشتری در یک سازمان، کنفرانس بین المللی علوم رفتاری کیش،1392

12. تبیین رابطه خرید مبنی بر انگیزش درونی با ارزشهای فرهنگی، کنفرانس بین المللی علوم رفتاری کیش،1392

13. رایانش ابری همراه: نکات و چالش ها کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی واقتصادی، 2014

14. تاثیر توسعه اقتصادی بر موفقیت ورزشی بین المللی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش،اهواز، 1393

15. تاثیر تحولات نظام ارزی بر درجه باز بودن تجارت در ایران، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران،1393

16. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اداره گمرک بازرگان، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، آذر 96، تبریز

17. بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر فساد وکجروی های اداری (مورد بررسی اداره گمرگ بازرگان)، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، آذر 96، تبریز

18. بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان وسلامت سازمانی در اداره گمرک بازرگان، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی، دی 96، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

19. بررسی تأثیر سرمایه گذاری سبز بر قیمت های رقابتی در منطقه آزاد ماکو، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در مدیریت و رفتار، تهران 2018

20. نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد ماکو)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهرماه 97، قزوین

21. بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر عملکرد سازمانی و ارتقاء شایستگی کارکنان اداره کل گمرک بازرگان  اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

22. بررسی تاثیر رهبری معنوی بر هویت سازمانی و جو سازمانی اداره کل گمرک بازرگان، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران  

23. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر بهره وری سازمانی در اداره کل گمرک بازرگان، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

24. نقش صنعت گردشگری و جذب توریسم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان چالدران، اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، تیر1399، مازندران

25.Presenting a combinative model based on learning classifier systems,rough set theory and ga for predicting the value of. Internatinal conference on management, economics and humanities, Istanbul-Turkey 2015

26.Offering a conceptual model for the effectiveness of customers knowledge management in an organization. Reef resources assessment and management technical paper, 2014

27.Model design of knowledge management system in banking(case study: refah bank of iran). Reef resources assessment and management technical paper, 2013

28.Explaining the relationship between intrinsically motivated shopping and cultured values. Reef resources assessment and management technical paper, 2014

ب) طرحهای پژوهشی دانشگاهی:

1. بررسی تاثیر اعتبارات عمرانی بر روی پتانسیل بخش صنعت (آ.غ) که در سال 1387 خاتمه یافته است.

2. اندازه گیری فقر و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن که در سال 1390 خاتمه یافته است.

ج) سابقه داوری مقالات  ISI:

1. Application of the analytic hierarchy process (AHP) for locating fire stations: case study Maku city. World journal of engineering and physical sciences, Date expected from reviewer: 2014

 سوابق اجرائی :

معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو  از سال 84 تا سال 88  و  از سال 94 تا سال 95.

مدیریت گروه رشته های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سالهای مختلف قبل و مجددا" از سال 97 تا بحال.

عضویت در شوراهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (کمیسیون معاملات، آموزشی، اداری و مالی) در سالهای قبل و شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو (تا بحال).

عضو بسیج اساتید دانشگاهی

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: (از سال 96 تا بحال)

بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر فساد وکجروی های اداری (مورد بررسی اداره گمرگ بازرگان)

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اداره گمرک بازرگان

بررسی تأثیر سرمایه گذاری سبز بر قیمت های رقابتی در منطقه آزاد ماکو

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمان با عملکرد سازمان (مورد بررسی سازمان منطقه آزاد ماکو)

بررسی ابعاد موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بانکداری الکترونیک (شعب بانکهای تجارت منطقه آزاد ماکو)

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی(سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو)

بررسی تاثیر استراتژی های عمومی مایکل پورتر بر بهره وری سازمانی( بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی)

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان وسلامت سازمانی در اداره گمرک بازرگان

بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری نوآوری سازمانی(دانشگاه های آزاد اسلامی استان آ.غربی)

نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد ماکو)

بررسی تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد شرکت های فعال در شهرک صنعتی منطقه آزاد ماکو

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر بهره وری سازمانی در اداره گمرک بازرگان

شناسایی و اولویت بندی زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو با بکارگیری رویکرد تحلیل عاملی

ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مطالعه ای در  بانک های ملت شمال استان آ. غربی)

تبیین رابطه بین توسعه کارآفرینی شرکتی وابعاد فرهنگ سازمانی جاری در سطوح بنگاه و صنعت

بررسی رابطه کیفیت ارائه خدمات با سازمان شهروند گرا در بیمارستانهای شهرستان های منطقه آزاد ماکو

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی گری رضایت شغلی در اداره کل گمرک بازرگان

بررسی نقش فناوری اطلاعات در عملکرد مدیریت کیفیت جامع و افزایش بهره وری کارکنان سازمان تامین اجتماعی ارومیه

مدلسازی ساختاری در تبیین ارتباط سلامت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان منطقه آزاد ماکو

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری نشاط کاری (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو)

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹