کارشناس عمران

تعداد بازدید:۲۹۳

نام:علیرضا 

نام‌خانوادگی : وفائی مهر

سمت : کارشناس عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :044-31959900  داخلی 155

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸