معاون آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۵۰
معاون آموزشی

نام : محمد 

نام خانوادگی : احمدپور

سمت : معاون علمی ( آموزشی و پژوهشی )

مدرک : دکترای ریاضی

تلفن : 31959900-044 داخلی 119

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۸