معاون آموزشی

تعداد بازدید:۳۷۷۳
معاون آموزشی

نام : دکتر حسین

نام خانوادگی : شیردل

سمت : معاون علمی ( آموزشی و پژوهشی )

مدرک : دکترای  شیمی تجزیه 

تلفن : 31959900-044 داخلی 119

مشخصات علمی :

کارشناسی : رشته تحصیل شیمی محض سال اخذ : 1374

کارشناسی ارشد : رشته تحصیلی : شیمی فیزیک سال اخذ : 1377

دکترا : رشته تحصیلی شیمی تجزیه سال اخذ : 1395

مرتبه علمی : استادیار

اهم آثار و فعالیت های علمی و پژوهشی

طرح های پژوهشی:

1-  سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدیدی از سرب) II (، کادمیم) II ( و روی) II ، ( با مشتقات لیگاند 2 -2 بی پیریدین

2-  محاسبه انرژی حالت پایه اتمهای سری دوم جدول تناوبی با برنامه نویسی در محیط جاوا با در نظر گررتتن برر م

کنش الکترون با میدان خود

3-  تولید استر های 2و 2- بیس هیدروکسی متیل - 1- بوتانول و 2و 2 بیس هیدروکسی متیل از اسید های چرب گیاهی

بعنوان پلی استر چرب مصنوعی و بررسی اثر کاتالیست بر بازده محصول

مقالات:

1- H. Shirdel et al. / Syntheses, structures and properties of a new compound of the type [Zn(4,4-dmo-2,2- bpy)2(CH3COO)]2[Zn(SCN)4]·H2O with zinc in two cationic and one anionic complexes, Main Group Chemistry 14 (2015) 105–114

2-H. Shirdel. et al.: Effects of Direction of Bridging of Thiocyanato on the Dimension of Coordination Polymers: Synthesis, Characterization 1136 and Single-crystal X-ray Structure Determination of [Cd(4,4΄-dm-2,2΄-bpy)(NCS)2]n and [Cd(4,4΄-dmo-2,2΄-bpy)(NCS)2]n Coordination Polymer, Vol. 34, No. 7, 2015. 7 Chinese J. Struct. Chem. 1135─1144

3-Razmi, Habib; Shirdel, Hossein; Mohammad-Rezaei, Rahim ,A Renewable and Sensitive Glucose Sensor Based on Bulk-Modified Reduced Graphene Oxide-Nickel Oxide Nanocomposite Carbon Ceramic Electrode, Sensor Letters, Volume 14, Number 10, October 2016, pp. 967-973(7)

4-Habib Razmi ; Hossein Shirdel ; Rahim Mohammad-Rezaei, NiO nanoparticles electrodeposited on reduced GO–CuO nanocomposite bulk modified CCE as a sensitive glucose sensor, Micro & Nano Letters, 2016

5- اصلاح کوالانسی الکترود کربن بانمکهای دیازو نیوم 3- آمنیو بیریدن و 4- آمنیوبییریدن ( کنگره بین المللی شیمی 2112 ترکیه)

6- ساخت الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوکامپوزیت گرافن اکسید کاهش یافته / اکسید نیکل برای اندازه گیری متانول ( یازدهمین کنفرانس ملی الکتروشیمی ایران، 1394 ، دانشگاه تربیت مدرس)

7- استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی از برگ گیاه گزنه و استفاده از آن در پایداری روغن بزرک (کنفرانس ملی  علوم و صنایع غذایی- انجمن ملی صنایع غذائی- دانشگاه تربیت مدرس، 1395)

8-  جداسازی رنگ از شربت چغندر قند بکمک پوسته تخم مرغ دوپه شده با گرافن اکسید کا هش یافته (کنفرانس ملی  علوم و صنایع غذایی- انجمن ملی صنایع غذائی- دانشگاه تربیت مدرس، 1395)

9- اندازه گیری انسولین با سنسور کربن سرامیک گرافنیزه و اصلاح شده با نانو ذرات نیکل اکسید( بیست چهارمین ) کنفرانس شیمی تجزیه ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 1396)

10-  جداسازی ترکیبات آنتی اکسیدانی از برگ گیاه گزنه و بکارگیری آن در پایداری اکسایشی روغن بزرک (کنفرانس ملی صنایع غذایی در دانشگاه تربیت مدرس، 1395)

11 - محاسبه انرژی حالت پایه اتم لیم با روش هارتری- فاک با در نظرگرفتن بر هم کنش الکترون با میدان خود (کنفرانس ملی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، 1390)

12- حذف فلزات سنگین از فاضلاب با نانوکامپوزیت پروتئین غشای تخم مرغ دوپه شده با گرافن اکسید مغناطیسی (بیست چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی تجزیه، دانشگاه تبریز، ایران 1397)

13- بررسی خواص فیزیکو شیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو (فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، شماره 34 ، 1397)

خلاصه اهم فعالیت های اجتماعی و مسئولیت ها و مشاغل اجرایی در داخل و بیرون دانشگاه به ترتیب زمانی:

1-  معاون آموزشی و دانشجوئی واحد ماکو از سال 1380 لغایت 1387

2-  عضو مدعو سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 82 تا بحال

3-  مدیر گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو از سال 88 الی 89

4-  کارشناس مدعو نظارت و ارزیابی آموزشی منطقه 2 دانشگاه از سال 89 تا 93

5-  معاون آموزشی وپژوهشی واحد ماکو از سال 90 تا آذر 95

6- عضو کمیته طرح، برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی دانشگاه از سال 91 لغایت 94

7-  عضو کمسیون موارد خاص آموزشی استان آذربایجان غربی از سال 92 تا 95

8- عضو هیات اجرائی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 86 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در شهرستان ماکو و عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ماکو در سال 96

9- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو از سال 1390 تابحال

10- عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

11- عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو از سال 1382 تابحال

مشخصات ارتباطی :

آدرس دقیق و در دسترس به منظور ارتباط پستی : ماکو - کیلومتر 2 جاده ماکو بازرگان ، کدپستی: 93548-58619 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو -

آدرس الکترونیکی فعال)ایمیل( : h.shirdel1300@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۹