اخبار و رویدادها - آرشیو

جزئیات معافیت شهریه دانشگاه‌آزاد برای دانشجویان بازمانده از تحصیل:
جزئیات معافیت شهریه دانشگاه‌آزاد برای دانشجویان بازمانده از تحصیل:

جزئیات معافیت شهریه دانشگاه‌آزاد برای دانشجویان بازمانده از تحصیل:

طی بخشنامه‌ای از سوی دکتر طهرانچی، دستورالعمل معافیت شهریه دانشگاه‌آزاد برای دانشجویان بازمانده از تحصیل ابلاغ شد.

ادامه مطلب