آگهی مزایده

آگهی مزایده

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۰:۲۳ کد : ۷۳ اخبار و رویدادها اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۲۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو در نظر دارد محل انتشارات واحد را از طریق مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو در نظر دارد محل انتشارات واحد را از طریق مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت دریافت و عودت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا 10 اسفند 1398 به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

                                                                   روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو


نظر شما :