کارشناسی پیوسته

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۴ کد : ۱۱۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۲۴

علوم تربیتی

حقوق

علوم قضایی

تاریخ

امور گمرکی

مدیریت بیمه

مدیریت صنعتی

مدیریت امور بانکی

مهندسی پلیمر

مهندسی عمران

مهندسی فضای سبز

علوم مهندسی صنایع غذایی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

زبان و ادبیات انگلیسی

علوم ورزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مهندسی کامپیوتر

ریاضیات و کاربردها

علوم قران و حدیث

شیمی کاربردی

شرایط ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته:

 دیپلم های نظری چهار ساله نظام قدیم 

 دوره پیش دانشگاهی

  دیپلم های  نظام جدید (3_3_6)

 کاردانی پیوسته

 


نظر شما :