حوزه معاون آموزش و پژوهش

۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۰۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۰۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

عکس

1

حسین شیردل

معاون آموزش

031959900 داخلی 119

2

حسین شیردل

رئیس اداره پژوهش

031959900 داخلی 144

 

3

فاطمه اسماعیلی

رئیس اداره اموزش

031959900 داخلی 134

4

مریم دادگر اصل

کارشناس آموزش

031959900 داخلی 134

5

سید جعفر علیپور

کارشناس آموزش

031959900 داخلی 121

6

سهراب علی نیا

کارشناس آموزش

031959900 داخلی 155

7

علیرضا وفائی مهر

بایگانی اموزش

031959900 داخلی 127

8

محسن دادگر

امتحانات

031959900 داخلی 138

9

محمد علی اصغرپور

هماهنگی کلاسها

031959900 داخلی140

10

راحله پرون

فارغ التحصیلان

031959900 داخلی 146

11

رویا رضوی

فارغ التحصیلان

031959900 داخلی 146

12

رامین نجفی

باشگاه پژوهشگرن جوان

031959900 داخلی 125

13

فاطمه رضایی

آزمایشگاه

031959900 داخلی 171

14

معصومه رمضان زاده

سایت کامپیوتر

031959900 داخلی

 

15

لیلا سلمانی

سایت کامپیوتر

031959900 داخلی

 

16

علی محمدنژاد

سایت کامپیوتر

031959900 داخلی

17 ثریا محمدی مسئول کتابخانه 031959900 داخلی
18 مهسا دولخانی امورپایان نامه 031959900 داخلی120

نظر شما :