حوزه معاون اداری و مالی

۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۹ کد : ۱۰۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۰۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

عکس

1

سیامک کاظم زاده

معاون اداری و مالی

031959900 داخلی 107

    

2

پریسا همت زادگان

مدیر مالی

031959900 داخلی 136

 

3

کامبیزجهانگیری

مدیر ادای

031959900 داخلی 106

4

جواد عبدالله نژاد

صندوق رفاه

031959900 داخلی 129

5

مهین محمودی

حقوق و دستمزد

031959900 داخلی 136

6

رسول رسول زاده

حسابدار

031959900 داخلی 127

7

اسماعیل فرهادی

حسابدار

031959900 داخلی 127

8

احمدآقازاده

امور شهریه

031959900 داخلی151

9

رحیمه نجفی

کارگزینی هیات علمی

031959900 داخلی 120

10

اکرم انوری

کارگزینی کارکنان

031959900 داخلی 153

11

محمد علی اقدمی

دبیرخانه

031959900 داخلی 103

12

جواد حسینی

تدارکات

031959900 داخلی 118

13

جواد بابازاده

انباردار

031959900 داخلی

14

محمد قاسم زاده

راننده

031959900 داخلی

15

احمد شریفی

تاسیسات

031959900 داخلی 103

16

سعید علیزاده

خدمات

031959900 داخلی

 

17

فرمان رستم زاده

آبدارچی

031959900 داخلی

18

اروجعلی قربانی

آبدارچی

031959900 داخلی

 

19

فریبا میرزازاده

آشپز

031959900 داخلی


نظر شما :