از حماسه تا حماسه

ثبت نام در جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه
 • 0
 • نام و نام خانوادگي*
  1
 • کدملی**
  2
 • رشته تحصيلي*
  3
 • مقطع تحصيلي*
  4
 • شماره تلفن همراه**
  5
 • نوع همکاری با دانشگاه*
  دانشجو
  استاد(هيات علمي)
  استاد (حق التدريس
  كارمند
  6
 • آدرس شبکه مجازی*
  7
 • دستورالعمل جشنواره را مطالعه نموده ام*
  تيك بزن
  8
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9
  • نظرات*توضیح بیشتر
   10